e-Sekretariat KIA
Niezalogowany

Plany studiów

Filter Prowadzący Nr planu Tok Kier. Spec. Typ Semestr Przedmiot Sortuj

Lp. Nr Kier. Tok Spec. Jedn.
prow.
Typ Nazwa Sem. W C L P Egz. ECTS Prowadzący
1 0910 EA DI EA B Informatyka 1 45 0 30 0 Y 9 SAMOLEJ S.
2 0910 EA DI EA B Programowanie w języku C i programowanie obiektowe 2 15 0 30 0 Y 5 JĘDRZEJEC B.
3 0910 EA DI EA C Automatyka i systemy dynamiczne 3 45 30 30 0 Y 7 TRYBUS L.
4 0910 EA DI EA C Podstawy robotyki 3 30 15 30 0 Y 6 LENIOWSKI R.
5 0910 EA DI EA C Autonomiczne roboty mobilne 4 30 0 15 0 Y 4 KWOLEK B.
6 0910 EA DI EA C Sterowniki mikroprocesorowe 3 15 30 15 0 Y 6 ŚWIDER Z.
7 0910 EA DI EA C Metody FEM w robotyce 3 15 0 0 15 N 3 LENIOWSKI R.
8 0910 EA DI EA C Sterowanie procesami ciaglymi 4 30 15 15 15 Y 5 WYSOCKI M.
9 0910 EA DI EA C Sterowanie procesami dyskretnymi 4 30 0 0 15 Y 4 GNIEWEK L.
10 0910 EA DI EA C Metody obliczeniowe optymalizacji 4 15 0 15 15 N 3 WYSOCKI M.
11 0910 EA DI EA C Rozproszone systemy automatyki 4 30 0 30 15 Y 5 TRYBUS L.
12 0910 EA DI EA C Sieci przemysłowe 4 30 0 0 15 N 3 BEDNAREK M.
13 0910 EA DI EA C Programowanie i projektowanie systemów czasu rzeczywistego 3 30 0 0 15 N 4 TRYBUS B.
14 0910 EA DI EA C Systemy wspomagania decyzji 4 30 0 0 15 N 3 ŚWIDER K.
15 0910 EA DI ERK EA S Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowania 6 25 0 30 15 Y 5 ŚNIEŻEK M.
16 0910 EA DI ERK EA S Programowanie sterowników PLC i PAC 5 25 0 30 0 Y 5 HAJDUK Z.
17 0910 EA DI ERK EA S Systemy zarządzania produkcją - MES 6 15 0 15 15 Y 5 ŻABIŃSKI T.
18 0910 EA DI ERK EA S Wizja i grafika komputerowa w automatyce i robotyce 5 25 0 30 0 N 4 MARNIK J.
19 0910 EA DI ERK EA S Nowoczesne technologie programistyczne 5 25 0 15 15 N 3 DEC G.
20 0910 EA DI ERK EA S Sieci komputerowe 5 30 0 30 0 Y 5 LAL K.
21 0910 EA DI ERK EA S Eksploatacja i bezpieczenstwo systemów 6 25 0 15 15 Y 4 BEDNAREK M.
22 0910 EA DI ERK EA S Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotyce 6 15 0 30 0 N 3 STEC A.
23 0910 EA DI ERK EA S Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu 6 25 0 15 0 N 3 KLUSKA J.
24 0910 EA DI ERK EA S Przemyslowe bazy danych 5 30 0 15 15 Y 5 RZOŃCA D.
25 0910 EA DI ERK EA S Mechatronika 6 30 0 0 15 N 3 ŻABIŃSKI T.
26 0910 EA DI ERK EA S Blok I 7 25 0 0 15 N 3
27 0910 EA DI ERK EA S Blok II 7 25 0 0 15 N 3
28 1011 EN DI EA B Informatyka 1 45 0 15 0 N 3 RZĄSA W.
29 1011 EN DI EA B Informatyka 2 0 0 15 0 N 2 RZĄSA W.
30 1011 EN DI EA C Sieci komputerowe 3 15 0 15 0 N 2 RAK T.
31 1011 EN DI EA C Podstawy automatyki 3 30 0 15 0 Y 4 PELC L.
32 1011 EN DI EA C Systemy sterowania w energetyce 4 30 0 0 0 N 3 TRYBUS L.
33 1011 EN DI EA C Systemy sterowania w energetyce 5 0 0 15 0 N 2 TRYBUS L.
34 0910 EF DI EA B Logika i teoria mnogości 2 15 0 15 0 N 3 WIKTOROWICZ K.
35 0910 EF DI EA C Programowanie w języku C 2 30 0 15 0 N 4 JĘDRZEJEC E.
36 0910 EF DI EA C Algorytmy i struktury danych 2 30 15 15 0 Y 5 ŚWIDER K.
37 0910 EF DI EA C Architektura systemów komputerowych 1 30 0 30 0 N 4 ŚNIEŻEK M.
38 0910 EF DI EA C Systemy operacyjne 3 30 15 30 0 Y 6 TRYBUS B.
39 0910 EF DI EA C Języki, automaty i obliczenia 3 30 0 15 15 Y 6 GNIEWEK L.
40 0910 EF DI EA C Grafika komputerowa 4 30 0 15 0 N 4 LENIOWSKI R.
41 0910 EF DI EA C Interakcja człowiek-komputer 5 30 0 15 0 N 4 KAPUŚCIŃSKI T.
42 0910 EF DI EA C Sztuczna inteligencja 4 30 0 15 15 Y 5 KLUSKA J.
43 0910 EF DI EA C Bazy danych 4 30 0 15 15 Y 5 TRYBUS B.
44 0910 EF DI EA C Inżynieria oprogramowania 4 30 0 15 15 Y 5 ŚWIDER K.
45 0910 EF DI EA C Systemy wbudowane 6 30 0 15 15 Y 6 ŚWIDER Z.
46 0910 EF DI FDA EA S Projekt 7 0 0 0 30 N 4 SAMOLEJ S.
47 0910 EF DI FDA EA S Programowanie niskopoziomowe 5 30 0 15 0 N 4 ŚNIEŻEK M.
48 0910 EF DI FDA EA S Bezpieczenstwo systemów informatycznych 6 25 0 20 0 N 3 BEDNAREK M.
49 0910 EF DI FDA EA S Sieci komputerowe 5 25 0 20 0 N 4 LAL K.
50 0910 EF DI FDA EA S Systemy operacyjne LINUX i QNX 5 30 0 15 0 N 4 ZAJDEL R.
51 0910 EF DI FDA EA S Wizja komputerowa 5 30 0 15 0 Y 4 MARNIK J.
52 0910 EF DI FDA EA S Techniki multimedialne 6 30 0 15 0 N 3 KWOLEK B.
53 0910 EF DI FDA EA S Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych 6 30 0 15 0 Y 4 ŚNIEŻEK M.
54 0910 EF ZI EA B Logika i teoria mnogości 3 10 0 10 0 N 6 WIKTOROWICZ K.
55 0910 EF ZI EA C Programowanie w języku C 2 20 0 10 0 N 6 JĘDRZEJEC E.
56 0910 EF ZI EA C Algorytmy i struktury danych 2 20 10 10 0 Y 6 ŚWIDER K.
57 0910 EF ZI EA C Architektura systemów komputerowych 1 20 0 20 0 N 6 ŚNIEŻEK M.
58 0910 EF ZI EA C Systemy operacyjne 3 20 10 20 0 Y 9 TRYBUS B.
59 0910 EF ZI EA C Języki, automaty i obliczenia 4 20 0 15 10 Y 7 GNIEWEK L.
60 0910 EF ZI EA C Grafika komputerowa 4 20 0 15 0 Y 6 LENIOWSKI R.
61 0910 EF ZI EA C Interakcja człowiek-komputer 5 20 0 15 0 Y 8 KAPUŚCIŃSKI T.
62 0910 EF ZI EA C Sztuczna inteligencja 6 20 0 10 10 Y 6 ZAJDEL R.
63 0910 EF ZI EA C Bazy danych 5 20 0 10 10 Y 8 TRYBUS B.
64 0910 EF ZI EA C Inżynieria oprogramowania 5 20 0 10 10 Y 8 ŚWIDER K.
65 0910 EF ZI EA C Systemy wbudowane 7 20 0 10 10 Y 5 ŚWIDER Z.
66 0910 EF ZI FZA EA S Projekt 8 0 0 0 15 N 5
67 0910 EF ZI FZA EA S Programowanie niskopoziomowe 6 20 0 10 0 N 5 ŚNIEŻEK M.
68 0910 EF ZI FZA EA S Sieci komputerowe 6 10 0 15 0 Y 6 LAL K.
69 0910 EF ZI FZA EA S Systemy operacyjne LINUX i QNX 7 15 0 15 0 N 3 ZAJDEL R.
70 0910 EF ZI FZA EA S Wizja komputerowa 6 15 0 15 0 N 5 MARNIK J.
71 0910 EF ZI FZA EA S Techniki multimedialne 7 15 0 0 10 N 3 KWOLEK B.
72 0910 EF ZI FZA EA S Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych 7 15 0 0 10 Y 4 ŚNIEŻEK M.
73 0910 EE DI EA B Informatyka 1 30 0 15 15 N 4 JĘDRZEJEC E.
74 0910 EE DI EA B Informatyka 2 30 0 15 15 Y 5 JĘDRZEJEC E.
75 0910 EE DI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 3 30 0 15 0 N 3 TRYBUS L.
76 0910 EE DI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 4 30 15 15 0 Y 5 TRYBUS L.
77 0910 EE DI EA EA S Sterowniki mikroprocesorowe 5 30 15 0 0 N 3 ŚWIDER Z.
78 0910 EE DI EA EA S Sterowniki mikroprocesorowe 6 0 0 15 15 Y 4 ŚWIDER Z.
79 0910 EE DI EA EA S Programowanie sterowników PLC 5 30 0 30 0 Y 3 GNIEWEK L.
80 0910 EE DI EA EA S Sieci komputerowe - podstawy 7 30 0 15 0 N 3 LAL K.
81 0910 EE DI EA EA S Przetwarzanie równoległe i rozproszone 6 30 0 0 15 Y 5 KWOLEK B.
82 0910 EE DI EA EA SO Systemy teletransmisyjne 6 25 0 25 0 N 2 LAL K.
83 0910 EE DI EA EA SO Projektowanie mikroprocesorowych ukladow sterowania 6 25 0 0 25 N 2 STEC A.
84 0910 EE DI EA EA SO Wizja komputerowa 6 25 0 25 0 N 2 MARNIK J.
85 0910 EE DI EA EA SO Nowoczesne technologie programistyczne 6 25 0 0 25 N 2 TRYBUS B.
86 0910 EE DI EA EA SO Systemy operacyjne Linux i Unix 6 25 0 0 25 N 2 RAK T.
87 0910 EE DI EA EA SO Projektowanie w AutoCadzie 6 25 0 0 25 N 2 HAJDUK Z.
88 0910 EE DI EA EA SO Przemyslowe systemy CNC 6 25 0 0 25 N 2 ŻABIŃSKI T.
89 0910 EE DI ED EA S Programowanie sterowników PLC 5 30 0 15 0 N 2 GNIEWEK L.
90 0910 ET DI EA C Języki programowania wys. poziomu 3 30 0 15 0 N 3 DEC G.
91 0910 ET DI EA C Automatyka i sterowanie 4 30 0 15 0 N 3 ŻABIŃSKI T.
92 0910 ET DI TK EA SO Kryptografia i bezpieczenstwo danych 6 30 0 15 0 N 3 LAL K.
93 0910 EE ZI EA B Informatyka 2 20 10 10 0 N 5 SAMOLEJ S.
94 0910 EE ZI EA B Informatyka 3 15 0 20 15 Y 6 SAMOLEJ S.
95 0910 EE ZI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 5 15 0 15 0 N 4 PELC L.
96 0910 EE ZI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 6 15 15 10 0 Y 6 PELC L.
97 0910 ET ZI EA C Języki programowania wys. poziomu 4 15 0 15 0 N 4 DEC G.
98 0910 ET ZI EA C Automatyka i sterowanie 5 15 0 10 0 N 4 ŻABIŃSKI T.
99 0910 ET ZI TK EA SO Kryptografia i bezpieczenstwo danych 6 10 0 10 0 N 3 LAL K.
100 0809 EE DI EA B Informatyka 2 30 0 15 15 Y 5 JĘDRZEJEC E.
101 0809 EE DI EA B Informatyka 1 30 0 15 15 N 4 JĘDRZEJEC E.
102 0809 EE DI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 3 30 0 15 0 N 3 TRYBUS L.
103 0809 EE DI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 4 30 15 15 0 Y 5 TRYBUS L.
104 0809 EE DI EA EA S Sterowniki mikroprocesorowe 5 30 15 0 0 N 3 ŚWIDER Z.
105 0809 EE DI EA EA S Sterowniki mikroprocesorowe 6 0 0 15 15 Y 4 ŚWIDER Z.
106 0809 EE DI EA EA S Programowanie sterowników PLC 5 30 0 30 0 Y 3 GNIEWEK L.
107 0809 EE DI EA EA S Sieci komputerowe - podstawy 7 30 0 15 0 N 3 LAL K.
108 0809 EE DI EA EA S Przetwarzanie równolegle i rozproszone 6 30 0 0 15 Y 5 KWOLEK B.
109 0809 EE DI EA EA S Systemy i aplikacje baz danych 7 30 0 0 15 Y 4 DEC G.
110 0809 EE DI EA EA SO Systemy teletransmisyjne 6 25 0 25 0 N 2 LAL K.
111 0809 EE DI EA EA SO Projektowanie mikroprocesorowych ukladów sterowania 6 25 0 0 25 N 2 STEC A.
112 0809 EE DI EA EA SO Wizja komputerowa 6 25 0 25 0 N 2 MARNIK J.
113 0809 EE DI EA EA SO Nowoczesne technologie programistyczne 6 25 0 0 25 N 2 TRYBUS B.
114 0809 EE DI EA EA SO Systemy operacyjne Linux i Unix 6 25 0 0 25 N 2 RAK T.
115 0809 EE DI EA EA SO Projektowanie w AutoCadzie 6 25 0 0 25 N 2 HAJDUK Z.
116 0809 EE DI EA EA SO Przemyslowe systemy CNC 6 25 0 0 25 N 2 ŻABIŃSKI T.
117 0809 EE DI ED EA S Programowanie sterowników PLC 5 30 0 15 0 N 2 GNIEWEK L.
118 0809 EE DU EA C Metody obliczeniowe optymalizacji 1 30 0 15 0 N 2 WYSOCKI M.
119 0809 EE DU EA EA S Teoria sterowania 1 30 0 15 0 Y 4 TRYBUS L.
120 0809 EE DU EA EA S Podstawy robotyki 2 30 0 15 0 Y 4 LENIOWSKI R.
121 0809 EE DU EA EA S Inzynieria oprogramowania 1 30 0 15 0 Y 4 ŚWIDER K.
122 0809 EE DU EA EA SO Projektowanie ukladów cyfrowych w strukturach FPGA 2 25 0 25 0 N 3 ŚNIEŻEK M.
123 0809 EE DU EA EA SO Zaawansowane metody programowania sterowników PLC 2 25 0 25 0 N 3 GNIEWEK L.
124 0809 EE DU EA EA SO Komunikacja w rozproszonych systemach automatyki 2 25 0 25 0 N 3 ŚNIEŻEK M.
125 0809 EE DU EA EA SO Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu 3 25 0 25 0 N 3 ZAJDEL R.
126 0809 EE DU EA EA SO Techniki multimedialne 3 25 0 25 0 N 3 KWOLEK B.
127 0809 EE DU EA EA SO Systemy czasu rzeczywistego 3 25 0 25 0 N 3 SAMOLEJ S.
128 0809 EE DU EE EA S Systemy sterowania w elektroenergetyce 1 25 0 20 0 Y 4 STEC A.
129 0809 EE ZI EA B Informatyka 2 20 10 0 10 N 5 SAMOLEJ S.
130 0809 EE ZI EA B Informatyka 3 15 0 25 10 Y 6 SAMOLEJ S.
131 0809 EE ZI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 5 15 0 15 0 N 4 PELC L.
132 0809 EE ZI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 6 15 15 10 0 Y 6 PELC L.
133 0809 EE ZU EA C Metody obliczeniowe optymalizacji 2 15 0 10 0 N 3 WYSOCKI M.
134 0809 EF DI EA B Logika i teoria mnogosci 2 15 0 15 0 N 3 WIKTOROWICZ K.
135 0809 EF DI EA C Programowanie w jezyku C 2 30 0 15 0 N 4 JĘDRZEJEC E.
136 0809 EF DI EA C Algorytmy i struktury danych 2 30 15 15 0 Y 5 ŚWIDER K.
137 0809 EF DI EA C Systemy operacyjne 3 30 15 30 0 Y 6 TRYBUS B.
138 0809 EF DI EA C Jezyki, automaty i obliczenia 3 30 0 15 15 Y 6 GNIEWEK L.
139 0809 EF DI EA C Grafika komputerowa 4 30 0 15 0 N 5 LENIOWSKI R.
140 0809 EF DI EA C Interakcja czlowiek-komputer 5 30 0 15 0 N 4 KAPUŚCIŃSKI T.
141 0809 EF DI EA C Sztuczna inteligencja 4 30 0 15 15 Y 5 KLUSKA J.
142 0809 EF DI EA C Bazy danych 4 30 0 15 15 Y 5 TRYBUS B.
143 0809 EF DI EA C Inzynieria oprogramowania 4 30 0 15 15 Y 5 ŚWIDER K.
144 0809 EF DI EA C Systemy wbudowane 6 30 0 15 15 Y 6 ŚWIDER Z.
145 0809 EF DI FDA EA S Programowanie niskopoziomowe 5 30 0 15 0 N 4 ŚNIEŻEK M.
146 0809 EF DI FDA EA S Sieci komputerowe 5 25 0 20 0 N 4 LAL K.
147 0809 EF DI FDA EA S Systemy operacyjne LINUX i QNX 5 30 0 15 0 N 4 ZAJDEL R.
148 0809 EF DI FDA EA S Wizja komputerowa 5 30 0 15 0 Y 4 MARNIK J.
149 0809 EF DI FDA EA S Techniki multimedialne 6 30 0 15 0 N 3 KWOLEK B.
150 0809 EF DI FDA EA S Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych 6 30 0 15 0 Y 4 ŚNIEŻEK M.
151 0708 EF DUL EA C Programowanie wspólbiezne i rozproszone 2 30 0 20 0 Y 6 KWOLEK B.
152 0708 EF DUL EA C Eksploracja danych 2 30 0 20 0 N 6 ŚWIDER K.
153 0708 EF DUL EA C Inteligentne systemy komputerowe 3 30 0 20 0 Y 5 NAWARECKI E.
154 0809 EF DUI EA C Programowanie wspólbiezne i rozproszone 1 30 0 20 0 Y 5 KWOLEK B.
155 0809 EF DUI EA C Metody obliczeniowe optymalizacji 1 30 0 20 0 Y 5 WYSOCKI M.
156 0809 EF DUI EA C Semantyka i weryfikacja programów 1 30 0 20 0 N 5 CISEK J.
157 0809 EF DUI EA C Eksploracja danych 1 30 0 20 0 N 4 ŚWIDER K.
158 0809 EF DUI EA C Inteligentne systemy komputerowe 2 30 0 20 0 Y 6 NAWARECKI E.
159 0809 EF DUI EA C Programowanie funkcjonalne 2 30 0 20 0 Y 6 TRYBUS L.
160 0809 EF ZI EA B Logika i teoria mnogosci 3 10 0 10 0 N 6 WIKTOROWICZ K.
161 0809 EF ZI EA C Programowanie w jezyku C 2 20 0 10 0 N 6 JĘDRZEJEC E.
162 0809 EF ZI EA C Algorytmy i struktury danych 2 20 10 10 0 Y 6 ŚWIDER K.
163 0809 EF ZI EA C Systemy operacyjne 3 20 10 20 0 Y 9 TRYBUS B.
164 0809 EF ZI EA C Jezyki, automaty i obliczenia 4 20 0 15 10 Y 7 GNIEWEK L.
165 0809 EF ZI EA C Grafika komputerowa 4 20 0 15 0 Y 7 LENIOWSKI R.
166 0809 EF ZI EA C Interakcja czlowiek-komputer 5 20 0 15 0 Y 8 KAPUŚCIŃSKI T.
167 0809 EF ZI EA C Sztuczna inteligencja 6 20 0 10 10 Y 6 ZAJDEL R.
168 0809 EF ZI EA C Bazy danych 5 20 0 10 10 Y 8 TRYBUS B.
169 0809 EF ZI EA C Inzynieria oprogramowania 5 20 0 10 10 Y 8 ŚWIDER K.
170 0809 EF ZI EA C Systemy wbudowane 7 20 0 10 10 Y 5 ŚWIDER Z.
171 0809 EF ZI FZA EA S Programowanie niskopoziomowe 6 20 0 10 0 N 5 ŚNIEŻEK M.
172 0809 EF ZI FZA EA S Sieci komputerowe 6 10 0 15 0 Y 6 LAL K.
173 0809 EF ZI FZA EA S Systemy operacyjne LINUX i QNX 7 15 0 15 0 N 3 ZAJDEL R.
174 0809 EF ZI FZA EA S Wizja komputerowa 6 15 0 15 0 N 5 MARNIK J.
175 0809 EF ZI FZA EA S Techniki multimedialne 7 15 0 0 10 N 3 KWOLEK B.
176 0809 EF ZI FZA EA S Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych 7 15 0 0 10 Y 4 ŚNIEŻEK M.
177 0809 EF ZUI EA C Programowanie wspólbiezne i rozproszone 1 20 0 10 0 Y 5 KWOLEK B.
178 0809 EF ZUI EA C Metody obliczeniowe optymalizacji 1 20 0 10 0 Y 5 WYSOCKI M.
179 0809 EF ZUI EA C Semantyka i weryfikacja programów 1 15 0 15 0 N 4 CISEK J.
180 0809 EF ZUI EA C Eksploracja danych 1 15 0 15 0 N 4 ŚWIDER K.
181 0809 EF ZUI EA C Inteligentne systemy komputerowe 2 20 0 10 0 Y 5 NAWARECKI E.
182 0809 EF ZUI EA C Programowanie funkcjonalne 2 20 0 10 0 Y 6 CISEK J.
183 0809 EF ZUL EA C Programowanie wspólbiezne i rozproszone 2 20 0 10 0 Y 6 KWOLEK B.
184 0809 EF ZUL EA C Eksploracja danych 2 15 0 15 0 N 6 ŚWIDER K.
185 0809 EF ZUL EA C Inteligentne systemy komputerowe 3 20 0 10 0 Y 5 NAWARECKI E.
186 0708 EE DM EDA EA S Logiczne uklady sterowania 7 45 15 0 0 N 5 GNIEWEK L.
187 0708 EE DM EDA EA S Przetwarzanie równolegle i rozproszone 8 30 0 15 15 Y 6 WYSOCKI M.
188 0708 EF DM EA C Systemy operacyjne 6 45 0 15 0 Y 0 TRYBUS B.
189 0708 EF DM EA C Grafika komputerowa 6 45 0 15 0 Y 0 LENIOWSKI R.
190 0708 EF DM FDA EA S Sztuczna inteligencja 6 45 0 30 0 Y 0 KLUSKA J.
191 0708 EF DM FDA EA S Przetwarzanie równolegle i rozproszone 6 30 0 15 0 Y 0 KWOLEK B.
192 0708 EF DM FDA EA S Mikroinformatyka 7 30 15 15 0 Y 0 STEC A.
193 0708 EF DM FDA EA S Inzynieria systemów informatycznych 7 30 15 15 0 N 0 ŚWIDER K.
194 0708 EF DM FDA EA S Systemy operacyjne Linux i QNX 7 30 0 15 0 Y 0 ZAJDEL R.
195 0708 EF DM FDA EA S Wizja komputerowa 8 30 0 15 15 Y 0 MARNIK J.
196 0708 EF DM FDA EA S Wizualizacja procesów 8 30 0 15 15 Y 0 BEDNAREK M.
197 0708 EF DM FDA EA S Projektowanie baz danych 8 30 0 15 15 Y 0 TRYBUS B.
198 0708 EF DM FDA EA S Systemy teletransmisyjne 9 30 0 15 0 N 0 LAL K.
199 0506 ET DI TDU EA S Urzadzenia multimadialne 7 30 0 15 0 Y 7 KWOLEK B.
200 0708 EF ZI EA C Podstawy inzynierii oprogramowania 5 20 0 10 0 N 0 DEC G.
201 0708 EF ZI EA C Systemy operacyjne 6 20 0 10 0 Y 0 TRYBUS B.
202 0708 EF ZI EA C Sieci komputerowe 6 20 0 10 0 Y 0 LAL K.
203 0708 EF ZI EA C Projekt 6 0 0 0 45 N 0
204 0708 EF ZI FZA EA S Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe 6 20 10 10 0 Y 0 ZAJDEL R.
205 0708 EF ZI FZA EA S Systemy wspomagania decyzji 6 15 0 0 5 Y 0 ŚWIDER K.
206 0708 EF ZI FZA EA S Inzynieria systemów informatycznych 7 10 0 10 0 Y 0 DEC G.
207 0708 EF ZI FZA EA S Grafika komputerowa 7 15 0 0 5 N 0 LENIOWSKI R.
208 0708 EF ZI FZA EA S Sieci komputerowe II 7 15 0 10 0 Y 0 LAL K.
209 0708 EF ZI FZA EA S Przetwarzanie równolegle i rozproszone 7 10 0 10 5 Y 0 KWOLEK B.
210 0708 EF ZI FZA EA S Systemy teletransmisyjne 7 10 0 10 0 N 0 LAL K.
211 0708 EF ZI FZA EA S Mikroinformatyka 7 10 0 10 0 N 0 STEC A.
212 0708 EF ZI FZA EA S Systemy operacyjne Linux i QNX 7 15 0 10 5 N 0 ZAJDEL R.
213 0708 EF ZI FZA EA S Wizja komputerowa 8 10 0 10 0 N 0 MARNIK J.
214 0708 EF ZI FZA EA S Wizualizacja procesów i archiwizacja danych procesowych 8 10 0 10 5 Y 0 BEDNAREK M.
215 0708 EF ZI FZA EA S Projektowanie baz danych 8 10 0 5 5 Y 0 DEC G.
216 0809 ET DI EA C Jezyki programowania wys. poziomu 3 30 0 15 0 N 3 DEC G.
217 0809 ET DI EA C Automatyka i sterowanie 4 30 0 15 0 N 3 ŻABIŃSKI T.
218 0809 ET DI TK EA SO Kryptografia i bezpieczenstwo danych 6 30 0 15 0 N 3 LAL K.
219 0809 ET DU EA B Metody optymalizacji 2 30 0 15 0 Y 5 WYSOCKI M.
220 0809 ET DU EA C Bezpieczenstwo syst. informacyjnych 1 30 0 0 15 N 3 BEDNAREK M.
221 0809 ET ZI EA C Automatyka i sterowanie 5 15 0 10 0 N 4 ŻABIŃSKI T.
222 0809 ET ZI TK EA SO Kryptografia i bezpieczenstwo danych 6 10 0 10 0 N 3 LAL K.
223 0809 ET ZU EA B Metody optymalizacji 2 20 0 10 0 Y 6 WYSOCKI M.
224 0809 ET ZU EA C Bezpieczenstwo syst. informacyjnych 3 10 0 0 20 N 2 BEDNAREK M.
225 0910 EF DI FDA EA SO Rozproszone systemy sterowania 5 25 0 15 0 N 3 BEDNAREK M.
226 0910 EF DI FDA EA SO Systemy teletransmisyjne 5 25 0 15 0 N 3 LAL K.
227 0910 EF DI FDA EA SO Nowoczesne technologie programistyczne 6 25 0 15 0 N 3 TRYBUS B.
228 0910 EF DI FDA EA SO Zarzadzanie projektami 6 25 0 15 0 N 3 WYSOCKI M.
229 0910 EF DI FDA EA SO Systemy wspomagania decyzji 6 25 0 15 0 N 3 ŚWIDER K.
230 0910 EF ZI FZA EA SO Rozproszone systemy sterowania 7 10 0 10 0 N 3 BEDNAREK M.
231 0910 EF ZI FZA EA SO Systemy teletransmisyjne 7 10 0 10 0 N 3 LAL K.
232 0910 EF ZI FZA EA SO Nowoczesne technologie programistyczne 7 10 0 10 0 N 3 TRYBUS B.
233 0910 EF ZI FZA EA SO Systemy wspomagania decyzji 7 10 0 10 0 N 3 ŚWIDER K.
234 0809 EF DUI EA C Wybieralny 1 3 30 0 20 0 Y 2
235 0809 EF DI EA C Architektura systemów komputerowych 1 30 0 30 0 N 4 ŚNIEŻEK M.
236 0809 EF DI FDA EA S Projekt 7 0 0 0 30 N 4 SAMOLEJ S.
237 0809 EF DI FDA EA S Bezpieczenstwo systemów informatycznych 6 25 0 20 0 N 3 BEDNAREK M.
238 0809 EF DI FDA EA SO Rozproszone systemy sterowania 5 25 0 15 0 N 3 BEDNAREK M.
239 0809 EF DI FDA EA SO Systemy teletransmisyjne 5 25 0 15 0 N 3 LAL K.
240 0809 EF DI FDA EA SO Nowoczesne technologie programistyczne 6 25 0 15 0 N 3 TRYBUS B.
241 0809 EF DI FDA EA SO Zarzadzanie projektami 6 25 0 15 0 N 3 WYSOCKI M.
242 0809 EF DI FDA EA SO Systemy wspomagania decyzji 6 25 0 15 0 N 3 ŚWIDER K.
243 0809 EF DI FDT EA SO Programowanie niskopoziomowe 5 25 0 15 0 N 3 ŚNIEŻEK M.
244 0809 EF ZI EA C Architektura systemów komputerowych 1 20 0 20 0 N 6 ŚNIEŻEK M.
245 0809 EF ZI FZA EA S Projekt 8 0 0 0 15 N 5
246 0809 EF ZI FZA EA SO Rozproszone systemy sterowania 7 10 0 10 0 N 3 BEDNAREK M.
247 0809 EF ZI FZA EA SO Systemy teletransmisyjne 7 10 0 10 0 N 3 LAL K.
248 0809 EF ZI FZA EA SO Nowoczesne technologie programistyczne 7 10 0 10 0 N 3 TRYBUS B.
249 0809 EF ZI FZA EA SO Systemy wspomagania decyzji 7 10 0 10 0 N 3 ŚWIDER K.
250 0809 EF ZI FZT EA SO Programowanie niskopoziomowe 7 10 0 10 0 N 3 ŚNIEŻEK M.
251 0708 EE DM EDA EA S Logiczne uklady sterowania 8 0 0 30 0 Y 4 GNIEWEK L.
252 0910 EF ZUI EA C Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną 3 15 0 15 0 Y 2 LAL K.
253 0910 EF ZUI EA C Planowanie zadań i zarządzanie przedsięwzięciami z pakietem MS Project 3 15 0 15 0 Y 2 WYSOCKI M.
254 0910 EF DM EA D Nowoczesne technologie inf I 8 30 0 15 0 N 0 TRYBUS B.
255 0910 EF DM EA D Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną 8 30 0 15 0 N 0 LAL K.
256 0910 EF DM EA D Organizacja projektów informatycznych (Asseco) 8 30 0 15 0 N 0 ŚWIDER K.
257 0910 EF DM EA D Nowoczesne technologie inf II 9 30 0 15 0 N 0 TRYBUS B.
258 0910 EF DM EA D Bezpieczenstwo i ochrona danych w systemach informatycznych 9 30 0 15 0 N 0 BEDNAREK M.
259 0809 EE DM EA D Zastosowania systemu Linux w nowoczesnej firmie 8 30 0 15 0 N 3 LAL K.
260 0809 EE DM EA D Przemysłowe systemy sterowania układami mechatronicznymi 9 30 0 0 15 N 5 ŻABIŃSKI T.
261 0910 A DU FF C Sztuczna inteligencja w medycynie 2 0 0 0 0 N 0 KLUSKA J.
262 0506 ET DI EA B Wstęp do informatyki 1 15 0 15 0 N 3 ŚWIDER K.
263 0506 ET DI EA B Informatyka 2 30 30 0 0 Y 5 ŚWIDER K.
264 0506 ET DI EA B Podstawy automatyki 3 30 15 15 0 N 5 ŻABIŃSKI T.
265 0506 ET DI EA C Zastosowanie komputerów 4 30 0 30 0 N 4 TRYBUS B.
266 0910 EF DI FDA EA SO Projektowanie w AutoCadzie 6 25 0 0 25 N 2 HAJDUK Z.
267 1011 EF ZUI EA Linux a technologie internetowe 3 10 0 0 0 N 0
268 1011 MDDR1+MZDR1 DR EA A Techniki informatyczne 1 20 0 0 0 N 0
269 1011 MDDR1+MZDR1 DR EA A Techniki informatyczne 2 20 0 0 0 N 0
270 1011 EA DI EA B Informatyka 1 45 0 30 0 Y 9 SAMOLEJ S.
271 1011 EA DI EA B Programowanie w języku C i programowanie obiektowe 2 15 0 30 0 Y 5 JĘDRZEJEC B.
272 1011 EA DI EA C Automatyka i systemy dynamiczne 3 45 30 30 0 Y 7 TRYBUS L.
273 1011 EA DI EA C Podstawy robotyki 3 30 15 30 0 Y 6 LENIOWSKI R.
274 1011 EA DI EA C Autonomiczne roboty mobilne 4 30 0 15 0 Y 4
275 1011 EA DI EA C Sterowniki mikroprocesorowe 3 15 30 15 0 Y 6 ŚWIDER Z.
276 1011 EA DI EA C Metody FEM w robotyce 3 15 0 0 15 N 3 LENIOWSKI R.
277 1011 EA DI EA C Sterowanie procesami ciaglymi 4 30 15 15 15 Y 5 WYSOCKI M.
278 1011 EA DI EA C Sterowanie procesami dyskretnymi 4 30 0 0 15 Y 4 GNIEWEK L.
279 1011 EA DI EA C Metody obliczeniowe optymalizacji 4 15 0 15 15 N 3 WYSOCKI M.
280 1011 EA DI EA C Rozproszone systemy automatyki 4 30 0 30 15 Y 5 TRYBUS L.
281 1011 EA DI EA C Sieci przemysłowe 4 30 0 0 15 N 3 BEDNAREK M.
282 1011 EA DI EA C Systemy wspomagania decyzji 4 30 0 0 15 N 3 ŚWIDER K.
283 1011 EA DI ERK EA S Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowania 6 25 0 30 15 Y 5 ŚNIEŻEK M.
284 1011 EA DI ERK EA S Programowanie sterowników PLC i PAC 5 25 0 30 0 Y 5 HAJDUK Z.
285 1011 EA DI ERK EA S Systemy zarządzania produkcją - MES 6 15 0 15 15 Y 5 ŻABIŃSKI T.
286 1011 EA DI ERK EA S Wizja i grafika komputerowa w automatyce i robotyce 5 25 0 30 0 N 4 MARNIK J.
287 1011 EA DI ERK EA S Nowoczesne technologie programistyczne 5 25 0 15 15 N 3 DEC G.
288 1011 EA DI ERK EA S Sieci komputerowe 5 30 0 30 0 Y 5 LAL K.
289 1011 EA DI ERK EA S Eksploatacja i bezpieczenstwo systemów 6 25 0 15 15 Y 4 BEDNAREK M.
290 1011 EA DI ERK EA S Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotyce 6 15 0 30 0 N 3 STEC A.
291 1011 EA DI ERK EA S Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu 6 25 0 15 0 N 3 KLUSKA J.
292 1011 EA DI ERK EA S Przemyslowe bazy danych 5 30 0 15 15 Y 5 RZOŃCA D.
293 1011 EA DI ERK EA S Mechatronika 6 30 0 0 15 N 3 ŻABIŃSKI T.
294 1011 EA DI ERK EA S Blok I 7 25 0 0 15 N 3
295 1011 EA DI ERK EA S Blok II 7 25 0 0 15 N 3
296 1011 EF DI EA B Logika i teoria mnogości 2 15 0 15 0 N 3 WIKTOROWICZ K.
297 1011 EF DI EA C Programowanie w języku C 2 30 0 15 0 N 4 JĘDRZEJEC E.
298 1011 EF DI EA C Algorytmy i struktury danych 2 30 15 15 0 Y 5 ŚWIDER K.
299 1011 EF DI EA C Architektura systemów komputerowych 1 30 0 30 0 N 4 ŚNIEŻEK M.
300 1011 EF DI EA C Systemy operacyjne 3 30 15 30 0 Y 6 TRYBUS B.
301 1011 EF DI EA C Języki, automaty i obliczenia 3 30 0 15 15 Y 6 GNIEWEK L.
302 1011 EF DI EA C Grafika komputerowa 4 30 0 15 0 N 4 LENIOWSKI R.
303 1011 EF DI EA C Interakcja człowiek-komputer 5 30 0 15 0 N 4 KAPUŚCIŃSKI T.
304 1011 EF DI EA C Sztuczna inteligencja 4 30 0 15 15 Y 5 KLUSKA J.
305 1011 EF DI EA C Bazy danych 4 30 0 15 15 Y 5 TRYBUS B.
306 1011 EF DI EA C Inżynieria oprogramowania 4 30 0 15 15 Y 5 ŚWIDER K.
307 1011 EF DI EA C Systemy wbudowane 6 30 0 15 15 Y 6 ŚWIDER Z.
308 1011 EF DI FDA EA S Projekt 7 0 0 0 30 N 4 SAMOLEJ S.
309 1011 EF DI FDA EA S Programowanie niskopoziomowe 5 30 0 15 0 N 4 ŚNIEŻEK M.
310 1011 EF DI FDA EA S Bezpieczenstwo systemów informatycznych 6 25 0 20 0 N 3 BEDNAREK M.
311 1011 EF DI FDA EA S Sieci komputerowe 5 25 0 20 0 N 4 LAL K.
312 1011 EF DI FDA EA S Systemy operacyjne LINUX i QNX 5 30 0 15 0 N 4 ZAJDEL R.
313 1011 EF DI FDA EA S Wizja komputerowa 5 30 0 15 0 Y 4 MARNIK J.
314 1011 EF DI FDA EA S Techniki multimedialne 6 30 0 15 0 N 3 KWOLEK B.
315 1011 EF DI FDA EA S Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych 6 30 0 15 0 Y 4 ŚNIEŻEK M.
316 1011 EF ZI EA B Logika i teoria mnogości 3 10 0 10 0 N 6 WIKTOROWICZ K.
317 1011 EF ZI EA C Programowanie w języku C 2 20 0 10 0 N 6 JĘDRZEJEC E.
318 1011 EF ZI EA C Algorytmy i struktury danych 2 20 10 10 0 Y 6 ŚWIDER K.
319 1011 EF ZI EA C Architektura systemów komputerowych 1 20 0 20 0 N 6 ŚNIEŻEK M.
320 1011 EF ZI EA C Systemy operacyjne 3 20 10 20 0 Y 9 TRYBUS B.
321 1011 EF ZI EA C Języki, automaty i obliczenia 4 20 0 15 10 Y 7 GNIEWEK L.
322 1011 EF ZI EA C Grafika komputerowa 4 20 0 15 0 Y 6 LENIOWSKI R.
323 1011 EF ZI EA C Interakcja człowiek-komputer 5 20 0 15 0 Y 8 KAPUŚCIŃSKI T.
324 1011 EF ZI EA C Sztuczna inteligencja 6 20 0 10 10 Y 6 ZAJDEL R.
325 1011 EF ZI EA C Bazy danych 5 20 0 10 10 Y 8 TRYBUS B.
326 1011 EF ZI EA C Inżynieria oprogramowania 5 20 0 10 10 Y 8 ŚWIDER K.
327 1011 EF ZI EA C Systemy wbudowane 7 20 0 10 10 Y 5 ŚWIDER Z.
328 1011 EF ZI FZA EA S Projekt 8 0 0 0 15 N 5
329 1011 EF ZI FZA EA S Programowanie niskopoziomowe 6 20 0 10 0 N 5 ŚNIEŻEK M.
330 1011 EF ZI FZA EA S Sieci komputerowe 6 10 0 15 0 Y 6 LAL K.
331 1011 EF ZI FZA EA S Systemy operacyjne LINUX i QNX 7 15 0 15 0 N 3 ZAJDEL R.
332 1011 EF ZI FZA EA S Wizja komputerowa 6 15 0 15 0 N 5 MARNIK J.
333 1011 EF ZI FZA EA S Techniki multimedialne 7 15 0 0 10 N 3 KWOLEK B.
334 1011 EF ZI FZA EA S Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych 7 15 0 0 10 Y 4 ŚNIEŻEK M.
335 1011 EE DI EA B Informatyka 1 30 0 15 15 N 4 JĘDRZEJEC E.
336 1011 EE DI EA B Informatyka 2 30 0 15 15 Y 5 JĘDRZEJEC E.
337 1011 EE DI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 3 30 0 15 0 N 3 TRYBUS L.
338 1011 EE DI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 4 30 15 15 0 Y 5 TRYBUS L.
339 1011 EE DI EA EA S Sterowniki mikroprocesorowe 5 30 15 0 0 N 3 ŚWIDER Z.
340 1011 EE DI EA EA S Sterowniki mikroprocesorowe 6 0 0 15 15 Y 4 ŚWIDER Z.
341 1011 EE DI EA EA S Programowanie sterowników PLC 5 30 0 30 0 Y 3 GNIEWEK L.
342 1011 EE DI EA EA S Sieci komputerowe - podstawy 7 30 0 15 0 N 3 LAL K.
343 1011 EE DI EA EA SO Systemy teletransmisyjne 6 25 0 25 0 N 2 LAL K.
344 1011 EE DI EA EA SO Projektowanie mikroprocesorowych ukladow sterowania 6 25 0 0 25 N 2 STEC A.
345 1011 EE DI EA EA SO Wizja komputerowa 6 25 0 25 0 N 2 MARNIK J.
346 1011 EE DI EA EA SO Nowoczesne technologie programistyczne 6 25 0 0 25 N 2 TRYBUS B.
347 1011 EE DI EA EA SO Systemy operacyjne Linux i Unix 6 25 0 0 25 N 2 RAK T.
348 1011 EE DI EA EA SO Projektowanie w AutoCadzie 6 25 0 0 25 N 2 HAJDUK Z.
349 1011 EE DI EA EA SO Przemyslowe systemy CNC 6 25 0 0 25 N 2 ŻABIŃSKI T.
350 1011 EE DI ED EA S Programowanie sterowników PLC 5 30 0 15 0 N 2 GNIEWEK L.
351 1011 ET DI EA C Języki programowania wys. poziomu 3 30 0 15 0 N 3 DEC G.
352 1011 ET DI EA C Automatyka i sterowanie 4 30 0 15 0 N 3 ŻABIŃSKI T.
353 1011 EE ZI EA B Informatyka 2 20 10 10 0 N 5 SAMOLEJ S.
354 1011 EE ZI EA B Informatyka 3 15 0 20 15 Y 6 SAMOLEJ S.
355 1011 EE ZI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 5 15 0 15 0 N 4 PELC L.
356 1011 EE ZI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 6 15 15 10 0 Y 6 PELC L.
357 1011 ET ZI EA C Języki programowania wys. poziomu 4 15 0 15 0 N 4 DEC G.
358 1011 ET ZI EA C Automatyka i sterowanie 5 15 0 10 0 N 4 ŻABIŃSKI T.
359 1011 EF DI FDA EA SO Rozproszone systemy sterowania 5 25 0 15 0 N 3 BEDNAREK M.
360 1011 EF DI FDA EA SO Systemy teletransmisyjne 5 25 0 15 0 N 3 LAL K.
361 1011 EF DI FDA EA SO Zarzadzanie projektami 6 25 0 15 0 N 3 WYSOCKI M.
362 1011 EF DI FDA EA SO Systemy wspomagania decyzji 6 25 0 15 0 N 3 ŚWIDER K.
363 1011 EF ZI FZA EA SO Rozproszone systemy sterowania 7 10 0 10 0 N 3 BEDNAREK M.
364 1011 EF ZI FZA EA SO Systemy teletransmisyjne 7 10 0 10 0 N 3 LAL K.
365 1011 EF ZI FZA EA SO Systemy wspomagania decyzji 7 10 0 10 0 N 3 ŚWIDER K.
366 1011 EF ZUI EA C Planowanie zadań i zarządzanie przedsięwzięciami z pakietem MS Project 3 15 0 15 0 Y 2 WYSOCKI M.
367 1011 EF DM EA D Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną 8 30 0 15 0 N 0 LAL K.
368 1011 EF DM EA D Bezpieczenstwo i ochrona danych w systemach informatycznych 9 30 0 15 0 N 0 BEDNAREK M.
369 1011 EF DI FDA EA SO Projektowanie w AutoCadzie 6 25 0 0 25 N 2 HAJDUK Z.
370 1011 EF DU ST EA C Zastosowania informatyki 1 20 0 0 25 N 3 LAL K.
371 1011 EF DU ST EA C Zastosowania informatyki 2 20 0 0 25 N 3 LAL K.
372 1112 EN DI EA B Informatyka 1 45 0 15 0 N 3 SAMOLEJ S.
373 1112 EN DI EA B Informatyka 2 0 0 15 0 N 2 SAMOLEJ S.
374 1112 EN DI EA C Sieci komputerowe 3 15 0 15 0 N 2 RAK T.
375 1112 EN DI EA C Podstawy automatyki 3 30 0 15 0 Y 4 PELC L.
376 1112 EN DI EA C Systemy sterowania w energetyce 4 30 0 0 0 N 3 TRYBUS L.
377 1112 EN DI EA C Systemy sterowania w energetyce 5 0 0 15 0 N 2 TRYBUS L.
378 1112 EF ZUI EA Linux a technologie internetowe 3 10 0 0 0 N 0
379 1112 MDDR1+MZDR1 DR EA A Techniki informatyczne 1 20 0 0 0 N 0
380 1112 MDDR1+MZDR1 DR EA A Techniki informatyczne 2 20 0 0 0 N 0
381 1112 EA DI EA B Programowanie w języku C i programowanie obiektowe 2 15 0 30 0 Y 5 JĘDRZEJEC B.
382 1112 EA DI EA C Automatyka i systemy dynamiczne 3 45 30 30 0 Y 7 TRYBUS L.
383 1112 EA DI EA C Podstawy robotyki 3 30 15 30 0 Y 6 LENIOWSKI R.
384 1112 EA DI EA C Autonomiczne roboty mobilne 4 30 0 15 0 Y 4
385 1112 EA DI EA C Sterowniki mikroprocesorowe 3 15 30 15 0 Y 6 ŚWIDER Z.
386 1112 EA DI EA C Metody FEM w robotyce 3 15 0 0 15 N 3 LENIOWSKI R.
387 1112 EA DI EA C Sterowanie procesami ciaglymi 4 30 15 15 15 Y 5 WYSOCKI M.
388 1112 EA DI EA C Sterowanie procesami dyskretnymi 4 30 0 0 15 Y 4 GNIEWEK L.
389 1112 EA DI EA C Metody obliczeniowe optymalizacji 4 15 0 15 15 N 3 WYSOCKI M.
390 1112 EA DI EA C Rozproszone systemy automatyki 4 30 0 30 15 Y 5 TRYBUS L.
391 1112 EA DI EA C Sieci przemysłowe 4 30 0 0 15 N 3 BEDNAREK M.
392 1112 EA DI EA C Systemy wspomagania decyzji 4 30 0 0 15 N 3 ŚWIDER K.
393 1112 EA DI ERK EA S Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowania 6 25 0 30 15 Y 5 ŚNIEŻEK M.
394 1112 EA DI ERK EA S Programowanie sterowników PLC i PAC 5 25 0 30 0 Y 5 HAJDUK Z.
395 1112 EA DI ERK EA S Systemy zarządzania produkcją - MES 6 15 0 15 15 Y 5 ŻABIŃSKI T.
396 1112 EA DI ERK EA S Wizja i grafika komputerowa w automatyce i robotyce 5 25 0 30 0 N 4 MARNIK J.
397 1112 EA DI ERK EA S Nowoczesne technologie programistyczne 5 25 0 15 15 N 3 DEC G.
398 1112 EA DI ERK EA S Eksploatacja i bezpieczenstwo systemów 6 25 0 15 15 Y 4 BEDNAREK M.
399 1112 EA DI ERK EA S Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotyce 6 15 0 30 0 N 3 STEC A.
400 1112 EA DI ERK EA S Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu 6 25 0 15 0 N 3 KLUSKA J.
401 1112 EA DI ERK EA S Przemyslowe bazy danych 5 30 0 15 15 Y 5 RZOŃCA D.
402 1112 EA DI ERK EA S Mechatronika 6 30 0 0 15 N 3 ŻABIŃSKI T.
403 1112 EA DI ERK EA S Blok I 7 25 0 0 15 N 3
404 1112 EA DI ERK EA S Blok II 7 25 0 0 15 N 3
405 1112 EF DI EA B Logika i teoria mnogości 2 15 0 15 0 N 3 WIKTOROWICZ K.
406 1112 EF DI EA C Programowanie w języku C 2 30 0 15 0 N 4 JĘDRZEJEC E.
407 1112 EF DI EA C Algorytmy i struktury danych 2 30 15 15 0 Y 5 ŚWIDER K.
408 1112 EF DI EA C Architektura systemów komputerowych 1 30 0 30 0 N 4 ŚNIEŻEK M.
409 1112 EF DI EA C Systemy operacyjne 3 30 15 30 0 Y 6 TRYBUS B.
410 1112 EF DI EA C Języki, automaty i obliczenia 3 30 0 15 15 Y 6 GNIEWEK L.
411 1112 EF DI EA C Grafika komputerowa 4 30 0 15 0 N 4 LENIOWSKI R.
412 1112 EF DI EA C Interakcja człowiek-komputer 5 30 0 15 0 N 4 KAPUŚCIŃSKI T.
413 1112 EF DI EA C Sztuczna inteligencja 4 30 0 15 15 Y 5 KLUSKA J.
414 1112 EF DI EA C Bazy danych 4 30 0 15 15 Y 5 TRYBUS B.
415 1112 EF DI EA C Inżynieria oprogramowania 4 30 0 15 15 Y 5 ŚWIDER K.
416 1112 EF DI EA C Systemy wbudowane 6 30 0 15 15 Y 6 ŚWIDER Z.
417 1112 EF DI FDA EA S Programowanie niskopoziomowe 5 30 0 15 0 N 4 ŚNIEŻEK M.
418 1112 EF DI FDA EA S Bezpieczenstwo systemów informatycznych 6 25 0 20 0 N 3 BEDNAREK M.
419 1112 EF DI FDA EA S Sieci komputerowe 5 25 0 20 0 N 4 LAL K.
420 1112 EF DI FDA EA S Systemy operacyjne LINUX i QNX 5 30 0 15 0 N 4 ZAJDEL R.
421 1112 EF DI FDA EA S Wizja komputerowa 5 30 0 15 0 Y 4 MARNIK J.
422 1112 EFA DI FDA EA S Techniki multimedialne 6 30 0 15 0 N 3 KWOLEK B.
423 1112 EF DI FDA EA S Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych 6 30 0 15 0 Y 4 ŚNIEŻEK M.
424 1112 EF ZI EA B Logika i teoria mnogości 3 10 0 10 0 N 6 WIKTOROWICZ K.
425 1112 EF ZI EA C Programowanie w języku C 2 20 0 10 0 N 6 JĘDRZEJEC E.
426 1112 EF ZI EA C Algorytmy i struktury danych 2 20 10 10 0 Y 6 ŚWIDER K.
427 1112 EF ZI EA C Architektura systemów komputerowych 1 20 0 20 0 N 6 ŚNIEŻEK M.
428 1112 EF ZI EA C Systemy operacyjne 3 20 10 20 0 Y 9 TRYBUS B.
429 1112 EF ZI EA C Języki, automaty i obliczenia 4 20 0 15 10 Y 7 GNIEWEK L.
430 1112 EF ZI EA C Grafika komputerowa 4 20 0 15 0 Y 6 LENIOWSKI R.
431 1112 EF ZI EA C Interakcja człowiek-komputer 5 20 0 15 0 Y 8 KAPUŚCIŃSKI T.
432 1112 EF ZI EA C Sztuczna inteligencja 6 20 0 10 10 Y 6 ZAJDEL R.
433 1112 EF ZI EA C Bazy danych 5 20 0 10 10 Y 8 TRYBUS B.
434 1112 EF ZI EA C Inżynieria oprogramowania 5 20 0 10 10 Y 8 ŚWIDER K.
435 1112 EF ZI EA C Systemy wbudowane 7 20 0 10 10 Y 5 ŚWIDER Z.
436 1112 EF ZI FZA EA S Projekt 8 0 0 0 15 N 5
437 1112 EF ZI FZA EA S Programowanie niskopoziomowe 6 20 0 10 0 N 5 ŚNIEŻEK M.
438 1112 EF ZI FZA EA S Sieci komputerowe 6 10 0 15 0 Y 6 LAL K.
439 1112 EF ZI FZA EA S Systemy operacyjne LINUX i QNX 7 15 0 15 0 N 3 ZAJDEL R.
440 1112 EF ZI FZA EA S Wizja komputerowa 6 15 0 15 0 N 5 MARNIK J.
441 1112 EF ZI FZA EA S Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych 7 15 0 0 10 Y 4 ŚNIEŻEK M.
442 1112 EE DI EA B Informatyka 1 30 0 15 15 N 4 JĘDRZEJEC E.
443 1112 EE DI EA B Informatyka 2 30 0 15 15 Y 5 JĘDRZEJEC E.
444 1112 EE DI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 3 30 0 15 0 N 3 ŻABIŃSKI T.
445 1112 EE DI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 4 30 15 15 0 Y 5 ŻABIŃSKI T.
446 1112 EE DI EA EA S Sterowniki mikroprocesorowe 5 30 15 0 0 N 3 ŚWIDER Z.
447 1112 EE DI EA EA S Sterowniki mikroprocesorowe 6 0 0 15 15 Y 4 ŚWIDER Z.
448 1112 EE DI EA EA S Programowanie sterowników PLC 5 30 0 30 0 Y 3 GNIEWEK L.
449 1112 EE DI EA EA S Sieci komputerowe - podstawy 7 30 0 15 0 N 3 LAL K.
450 1112 EE DI EA EA S Przetwarzanie równoległe i rozproszone 6 30 0 0 15 Y 5
451 1112 EE DI EA EA SO Projektowanie mikroprocesorowych ukladow sterowania 6 25 0 0 25 N 2 STEC A.
452 1112 EE DI EA EA SO Wizja komputerowa 6 25 0 25 0 N 2 MARNIK J.
453 1112 EE DI EA EA SO Nowoczesne technologie programistyczne 6 25 0 0 25 N 2 TRYBUS B.
454 1112 EE DI EA EA SO Systemy operacyjne Linux i Unix 6 25 0 0 25 N 2 RAK T.
455 1112 EE DI EA EA SO Projektowanie w AutoCadzie 6 25 0 0 25 N 2 HAJDUK Z.
456 1112 EE DI EA EA SO Przemyslowe systemy CNC 6 25 0 0 25 N 2 ŻABIŃSKI T.
457 1112 EE DI ED EA S Programowanie sterowników PLC 5 30 0 15 0 N 2 GNIEWEK L.
458 1112 ET DI EA C Języki programowania wys. poziomu 3 30 0 15 0 N 3 DEC G.
459 1112 ET DI EA C Automatyka i sterowanie 4 30 0 15 0 N 3 ŻABIŃSKI T.
460 1112 EE ZI EA B Informatyka 2 20 10 10 0 N 5 SAMOLEJ S.
461 1112 EE ZI EA B Informatyka 3 15 0 20 15 Y 6 SAMOLEJ S.
462 1112 EE ZI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 5 15 0 15 0 N 4 PELC L.
463 1112 EE ZI EA C Automatyka i regulacja automatyczna 6 15 15 10 0 Y 6 PELC L.
464 1112 ET ZI EA C Języki programowania wys. poziomu 4 15 0 15 0 N 4 DEC G.
465 1112 ET ZI EA C Automatyka i sterowanie 5 15 0 10 0 N 4 PELC L.
466 1112 EF DI EFA EA SO Rozproszone systemy sterowania 5 25 0 15 0 N 3 TRYBUS L.
467 1112 EF DI FDA EA SO Zarzadzanie projektami 6 25 0 15 0 N 3 WYSOCKI M.
468 1112 EF DI FDA EA SO Systemy wspomagania decyzji 6 25 0 15 0 N 3 ŚWIDER K.
469 1112 EF ZI FZA EA SO Rozproszone systemy sterowania 7 10 0 10 0 N 3 BEDNAREK M.
470 1112 EF ZI FZA EA SO Systemy wspomagania decyzji 7 10 0 10 0 N 3 ŚWIDER K.
471 1112 EF ZUI EA C Planowanie zadań i zarządzanie przedsięwzięciami z pakietem MS Project 3 15 0 15 0 Y 2 WYSOCKI M.
472 1112 EF DM EA D Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną 8 30 0 15 0 N 0 LAL K.
473 1112 EF DI FDA EA SO Projektowanie w AutoCadzie 6 25 0 0 25 N 2 HAJDUK Z.
474 1112 EF DU ST EA C Zastosowania informatyki 1 20 0 0 25 N 3 LAL K.
475 1112 EF DU ST EA C Zastosowania informatyki 2 20 0 0 25 N 3 LAL K.
476 1112 EA DI EA C Informatyka 1 45 0 30 0 Y 9 KWOLEK B.
477 1112 EFA DU FDA EA C Inteligentne systemy komputerowe 2 30 0 20 0 Y 6 NAWARECKI E.
478 0910 EE DU EA EA SO Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu 3 25 0 25 0 N 3 ZAJDEL R.
479 1011 EE DU EA EA SO Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu 3 25 0 25 0 N 3 ZAJDEL R.
480 1112 ET DU EA B Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 1 30 0 0 15 N 3 BEDNAREK M.
481 1112 EF DU EFA EA C Eksploracja danych 1 30 0 20 0 N 3 ŚWIDER K.
482 1011 EF DU EFA EA C Eksploracja danych 1 30 0 20 0 N 3 ŚWIDER K.
483 0910 EF ZUI EA C Eksploracja danych 1 15 0 15 0 N 4 ŚWIDER K.
484 1011 EF ZUI EA C Eksploracja danych 1 15 0 15 0 N 4 ŚWIDER K.
485 1112 EF ZUI EA C Eksploracja danych 1 15 0 15 0 N 4 ŚWIDER K.
486 0910 EF DU EFA EA C Eksploracja danych 1 30 0 20 0 N 4 ŚWIDER K.
487 0910 EFA DU EA C Semantyka i weryfikacja programów 1 30 0 20 0 N 5 CISEK J.
488 1011 EFA DU EA C Semantyka i weryfikacja programów 1 30 0 20 0 N 5 CISEK J.
489 1112 EFA DU EA C Semantyka i weryfikacja programów 1 30 0 20 0 N 5 CISEK J.
490 0910 EF ZUI EA C Semantyka i weryfikacja programów 1 15 0 15 0 N 4 CISEK J.
491 1011 EF ZUI EA C Semantyka i weryfikacja programów 1 15 0 15 0 N 4 CISEK J.
492 1112 EF ZUI EA C Semantyka i weryfikacja programów 1 15 0 15 0 N 4 CISEK J.
493 1112 EF ZUI EA C Linux a technologie internetowe 3 15 0 15 0 N 2 RAK T.
494 0910 EF ZUI EA C Programowanie funkcjonalne 2 20 0 10 0 Y 6 CISEK J.
495 1011 EF ZUI EA C Programowanie funkcjonalne 2 20 0 10 0 Y 6 CISEK J.
496 1112 EF ZUI EA C Programowanie funkcjonalne 2 20 0 10 0 Y 6 CISEK J.
497 1112 EF DI EA D Podstawy systemu z/OS 5 96 0 0 0 N 0 ŚNIEŻEK M.
498 1112 EF ZUI EA C Programowanie współbieżne i rozproszone 1 20 0 10 0 Y 5 KWOLEK B.
499 1112 EFA DU EA C Programowanie współbieżne i rozproszone 1 30 0 20 0 Y 5 KWOLEK B.
Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki